Kolposkopie

kolposkopie

Centrum onkologické prevence - expertní kolposkopie

Centrum onkologické prevence je místo, kde jsou vyšetřovány pacientky s podezřením na přednádorové stavy. Pacientky vyšetřuje lékař specialista, který má licenci k provádění expertního kolposkopického vyšetření a který má s touto problematikou bohaté zkušenosti (expertní kolposkopista).

Pacientky do centra odesílá obvodní gynekolog při podezření na přednádorové změny. Nejčastějším místem, kde přednádorové změny vznikají, je děložní čípek. Expertní kolposkopista pacientku vyšetří pomocí kolposkopu (speciální mikroskop) a navrhne vhodné operační řešení či pravidelné sledování.

konizace

Co jsou přednádorové změny

Přednádorové změny - prekancerózy - čípku děložního jsou stavy, ze kterých s určitou pravděpodobností vznikají nádorová onemocnění, Ve většině případů jsou způsobené infekcí vysoce rizikovými kmeny HPV virů. Diagnostika je založena na expertní kolposkopii, onkologické cytologii, HPV testaci a histologickém vyšetření vzorku tkáně. Tyto buněčné změny jsou ohraničené, neporušují bazální membránu, a tudíž nemají schopnost se šířit a vytvářet metastázy. Léčba anebo sledování je závislá na stupni změn a přidružených rizikových faktorech

Jak probíhá expertní kolposkopické vyšetření

Nejčastějším důvodem k odeslání pacientky k expertnímu kolposkopickému vyšetření jsou abnormální nálezy z onkologické cytologie anebo pozitivita vysoce rizikových HPV virů. Kolposkopická expertíza je specializované nebolestivé vyšetření děložního čípku optickým vyšetřovacím přístrojem tzv. kolposkopem, při kterém jsou aplikovány speciální zvýrazňující roztoky na hrdlo děložní a používány světelné filtry ke stanovení klinické diagnózy.

Lékař posuzuje povrchové změny sliznice a změny ve tvaru a uspořádání cév. Někdy je toto vyšetření spojené s cíleným odběrem malého vzorku tkáně tzv. biopsií. Odběr se trváním a bolestivostí nijak neliší od běžného odběru stěru během preventivní prohlídky.

Na základě nálezu lékař stanoví další postup. U méně závažných nálezů jsou doporučeny pravidelné kontroly. V případě těžkých změn expert pacientce navrhne konizaci děložního čípku, což je drobný chirurgický zákrok spočívající v odstranění části tkáně a pacientce nabídne termín výkonu.

Objednání. Můžete se na nás obrátit i v případě, že nejste klientkou našeho pracoviště a máte diagnózu stanovenou z jiného pracoviště.

Telefon: 387 730 209
Mobil: 705 826 492

Kam dál?

ikona konizace

Centrum pro konizace v ambulantním režimu

Konizace děložního hrdla představuje šetrný chirurgický zákrok spočívající v odstranění části tkáně děložního čípku s přednádorovými změnami. Cílem je předejít vzniku zhoubného nádoru.

Více o zákroku
ikona očkování

Očkování HPV

Očkování proti HPV je důležitým preventivním opatřením a poskytuje ochranu proti virům způsobujícím rakovinu děložního čípku. Vakcína se doporučuje aplikovat nejlépe před zahájením sexuálního života.

Více o zákroku