Očkování HPV

očkování

Co je HPV

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u žen. V České republice je každoročně nově zjištěno 700 nových případů a přibližně 300 žen v souvislosti s touto diagnózou ročně zemře. Jedná se o jeden z mála zhoubných nádorů, u kterého je známý jednoznačný vyvolavatel (lidský papilomavirus, zkráceně HPV), a kterému je možné pomocí očkování účinně předcházet.

HPV (lidský papilomavirus) je rodina virů zahrnující více než 120 lidských kmenů, které mohou způsobit závažné zdravotní problémy. Infekce HPV se přenáší jakoukoliv sexuální aktivitou, a nebo při jiném blízkém kontaktu s kůží nebo sliznicemi infikovaného člověka. Před přenosem neposkytuje 100% ochranu ani užívání kondomu. Během života se přechodně vyskytne infekce až u 80% sexuálně aktivních mužů či žen.

Infekce většinou proběhne asymptomaticky nebo s minimem příznaků a následně je virus z organismu vyloučen. K nákaze může dojít opakovaně. Zhruba u 20 % žen virus v organismu setrvává a může způsobovat řadu onemocnění. Nízce rizikové kmeny například 6 a 11 mohou způsobit genitální bradavice (kondylomy), jiné vysoce rizikové kmeny HPV (16, 18, 45, 31, 33, a dále pak 35, 39, 52, 56, 58, 59) jsou spojeny s rozvojem přednádorových stavů a karcinomu děložního čípku, vulvy (zevních rodidel), vaginy, anu, penisu a karcinom krku (především tonzil). Za nejvíce rizikové se považují konkrétně typy 16 a 18, které jsou spojeny s přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a odpovídají taktéž za 75 až 80 % případů rakoviny anu.

Očkování proti HPV

Existují již 2 generace vakcín, které poskytují ochranu proti určitým kmenům HPV.

1. Generace Cervarix chrání proti kmenům HPV 16 a 18, Po očkování Cervarixem bylo zaznamenáno snížení rizika prekancerózy a zhoubného nádoru děložního čípku o přibližně 70 %.

2. Generace Gardasil 9 chrání proti 9 kmenům, včetně HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, a 58. Vakcinace pomocí Gardasilu 9 snižuje riziko prekancerózy a zhoubného nádoru děložního čípku o zhruba 90 %.

Důležité poznámky k očkování

Očkování se aplikuje injekcí do svalu ve třech dávkách nejčastěji do ramene, do deltového svalu v intervalu 0, 2 a 6 měsíců od první dávky. U dětí jsou aplikovány pouze 2 dávky díky dostačující imunitní odpovědi.

Vedlejší účinky očkování jsou obvykle mírné, jako je bolest nebo otok v místě vpichu. Vakcína je bezpečná, jelikož obsahuje pouze uměle vytvořené části obalu virů a nelze se jimi infikovat.

Očkování proti HPV provádějí pediatři nebo gynekologové. Pro očkování dívek, které ještě nežijí sexuálním životem, není potřebné žádné speciální opatření ani gynekologické vyšetření. U žen, které už měly pohlavní styk, je podmínkou pro očkování pravidelná preventivní prohlídka u registrujícího gynekologa.

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pouze pro dívky a chlapce ve věku 11-15 let. Pacienti mimo toto věkové rozmezí si bohužel musí vakcínu hradit na vlastní náklady.

ilustrace

Kdo a kdy by se měl nechat očkovat

Zahájit očkování je ideální před začátkem sexuálního života, tedy před prvotní nákazou HPV. Tento postup je zdůvodněn maximální imunitní odpovědí u jedinců v dětském věku, kteří ještě nebyli v kontaktu s danými kmeny HPV. Odhaduje se, že velké množství lidí se nakazí HPV v průběhu prvních 3 let pohlavní aktivity. Vakcinace se doporučuje i sexuálně aktivním ženám a mužům, jelikož může poskytnout ochranu proti kmenům HPV, se kterými se dosud nedostali do kontaktu.

Také bylo zjištěno, že až v 30 % se na přednádorových změnách podílí vícenásobná infekce různými kmeny HPV. Navíc je prokázána účinnost i proti jiným HPV infekcí způsobeným zhoubným nádorům v oblasti anogenitálního traktu a i lokalitách extragenitálních. Očkování je doporučeno i pacientkám podstupujícím konizaci. Samotné odstranění postižené tkáně nemusí znamenat úplnou eradikaci infekce a nezabrání možné opětovné infekci HPV.

Ochrana a prevence

Vakcíny proti HPV jsou považovány za vysoce účinný způsob prevence před vznikem karcinomu děložního čípku a dalších přednádorových stavů. Přesto je důležité i nadále po očkováni pravidelně absolvovat roční preventivní prohlídku u obvodního gynekologa, protože účinnost není zcela stoprocentní a neposkytuje ochranu proti celému spektru rizikových kmenů HPV. Délka trvání ochrany po aplikaci vakcíny proti HPV není dosud zcela jasná, ale studie naznačují, že imunita bude trvat celoživotně.

Doporučení České gynekologické a porodnická společnost ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje očkování proti HPV i ženám s diagnostikovanou závažnou prekancerózou děložního čípku podstupující konizaci hrdla děložního. Vakcínu lze aplikovat před i po výkonu. Zásadně snižuje riziko recidivy přednádorových změn.

Očkování proti HPV je důležitým preventivním opatřením a poskytuje ochranu proti určitým kmenům viru spojeným s karcinomem děložního čípku a genitálními bradavicemi. Doporučuje se nejlépe před začátkem sexuální aktivity, ale může být účinné i u sexuálně aktivních jedinců, pokud nebyli vystaveni očkovaným kmenům HPV. Pravidelné preventivní prohlídky po očkování jsou přesto klíčové pro odhalení případných změn v čase.

Kam dál?

ikona konizace

Centrum pro konizace v ambulantním režimu

Konizace děložního hrdla představuje šetrný chirurgický zákrok spočívající v odstranění části tkáně děložního čípku s přednádorovými změnami. Cílem je předejít vzniku zhoubného nádoru.

Více o zákroku
ikona kolposkopie

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence je místo, kde jsou vyšetřovány pacientky s podezřením na přednádorové stavy. Pacientky vyšetřuje lékař specializující se na tuto problematiku (expertní kolposkopista).

Více o zákroku