Konizace

konizace

Léčba přednádorových stavů děložního hrdla - konizace

Konizace děložního hrdla představuje šetrný chirurgický zákrok spočívající v odstranění části tkáně děložního čípku, na které se nacházejí přednádorové změny. Cílem zákroku je tyto změny odstranit a předejít vzniku zhoubného nádoru. Díky moderním technikám lze většinu konizací provádět ambulantně v lokální anestezii bez nutnosti hospitalizace.

Vlastní zákrok obvykle trvá přibližně 2 - 5 minut a je u nás prováděn lékařem - expertem, který má s tímto výkonem bohaté zkušenosti. Po zákroku je pacientka sledována v našem zařízení po dobu 10 minut, je poučena o režimových opatřeních v pooperačním období, a poté odchází domů.

Ve výjimečných případech je nutné provedení konizace v celkové anestezii. V tomto případě si pacientka musí předem zajistit předoperační vyšetření a výkon se provádí nalačno. Výkon v celkové anestezii probíhá na operačním sále v Nemocnici Český Krumlov a.s. a pacientka je po výkonu monitorována po dobu 4 hodin.

konizace

Důvody pro provedení konizace

Nejčastějšími důvody (indikacemi) k provedení konizace je přítomnost přednádorových změn na děložním čípku, opakované abnormální nálezy z onkocytologických stěrů a nebo přetrvávání infekce vysoce rizikovými HPV viry.

Zejména přednádorové změny znamenají pro pacientku vysoké riziko rozvoje zhoubného nádoru. Obvykle jsou zachyceny z cytologického stěru anebo při HPV testu provedeném při preventivní prohlídce. Cílem konizace je odstranění těchto změn a zamezení vzniku zhoubného nádoru.

Načasování a opatření před konizací

Ideální doba pro provedení konizace je v první polovině cyklu krátce po menstruaci. U žen, které z různých důvodů menstruaci nemají, lze zákrok provést kdykoli.

Během výkonu by pacientka neměla mít na sobě žádné kovové šperky. Jako prevenci bolesti, která se může objevit po odeznění anestezie, je doporučeno užít tabletu Ibalginu 400mg nebo tabletu Paralenu 500mg přibližně 30 minut před výkonem. Jiná opatření nejsou potřebná.

Kontraindikace konizace v lokální anestezii

V ojedinělých případech může nastat situace, kdy konizaci v lokální anestezii nelze provést. Důvodem jsou nepříznivé anatomické poměry pacientky, přítomnost kardiostimulátoru, závažné poruchy srdečního rytmu, glaukom, alergie na lokální anestetika či závažné krvácivé stavy.

Průběh konizace

Před zákrokem proběhne konzultace s lékařem, který pacientce vysvětlí důvod a průběh operace. V den výkonu se pacientka dostaví na zákrokový sál (nemusí být nalačno), s sebou si přinese:

Výkon začíná desinfekcí operačního pole, poté lékař zavede vaginální zrcadla a ověří rozsah přednádorových změn na děložním čípku. Následuje injekční aplikace anestetika do děložního čípku, nástup účinku je téměř okamžitý. Poté lékař provede konizaci (odstranění postižené části děložního hrdla ve tvaru konusu - kuželu) a odebere vzorek tkáně z kanálu děložního čípku.

Přesná technika závisí na umístění prekancerózy, plánech na těhotenství a dalších individuálních faktorech. Pacientka necítí žádnou bolest, může vnímat intenzivnější pocit tepla. Plocha po odstraněné části je koagulována, tj. ošetřena za účelem zástavy krvácení. Odebrané vzorky tkáně jsou odeslány k histopatologickému vyšetření, za účelem ověření úplného odstranění přednádorových změn. Po krátkém odpočinku v ordinaci může pacientka odejít domů, ideálně v doprovodu, který však není povinný.

ilustrace

Konizace v lokální vs. celkové anestezii

Konizace v lokální anestezii obvykle trvá přibližně 5 minut. Nejsou u ní závažná rizika, která jsou spojená s celkovou anestezií (např. vdechnutí žaludečního obsahu, nemožnost intubace, poranění dutiny ústní - zubů, spazmus dýchacích cest, pooperační nevolnost a zvracení).

Před zákrokem v lokální anestezii není nutné interní předoperační vyšetření. Pacientka může odejít sama 10 minut po zákroku. V některých případech je bohužel celková anestezie nutná. V takovém případě musí pacientka alespoň 6 hodin před zákrokem lačnit, potřebuje interní předoperační vyšetření, po zákroku je další 4 hodiny sledována a po propuštění z nemocnice by neměla řídit.

Bolestivost konizace v lokální anestezii

Co se pocitu bolestivosti a dyskomfortu týče je zákrok srovnatelný s běžným gynekologickým vyšetřením. Pacientky nejčastěji vnímají tlak gynekologických zrcadel a aplikaci znecitlivující látky. Udávají, že je zákrok podobný ostatním ošetřením v lokální anestezii.

Rekonvalescence po konizaci

V ojedinělých případech po výkonu pacientka pociťuje mírné bolesti v podbřišku, zvládnutelné pomocí běžných analgetik. V následujících dnech se již většinou bolesti vyskytují jen žřídka. Po zákroku je nutné dodržovat klidový režim po dobu 7 - 10 dnů (pacientka by neměla zvedat těžké věci a zcela se vyhýbat sportovním aktivitám). Prvotní hojení čípku probíhá 4 - 6 týdnů. V této době pacientka nezřídka špiní, slabě krvácí nebo má výtok, dochází totiž k sekreci z hojícího se čípku a odlučování krusty (strupu) z plochy po konizaci. Pacientka by proto po tuto dobu neměla mít pohlavní styk, intenzivně sportovat, používat tampóny nebo menstruační kalíšky a neměla by se koupat ve veřejných bazénech.

Definitivní zahojení čípku nastává asi po 3 měsících. Po tuto dobu je nutné se chránit proti otěhotnění, protože až po 3 měsících čípek získává svou původní pevnost a je schopen zůstat uzavřený po celou dobu případného těhotenství. Pro podporu hojení a předcházení infekci je vhodné po dobu 5 dnů zavádění vaginálních čípků s desinfekčním účinkem (s obsahem jódu nebo stříbra). Poté je doporučeno zavádět vaginální čípky s kyselinou hyaluronovou na podporu epitelizace a hojení (např. Gynella silver, Gynimun rapid, Cicatridina, apod.). Tyto čípky jsou v lékárně k dostání bez předpisu. Zavádí se na noc mělce 1 vaginální čípek.

ilustrace

Sledování a kontroly

První kontrola proběhne obvykle za 2 až 3 týdny od zákroku u Vašeho obvodního gynekologa. Za 4 - 6 měsíců od výkonu se pacientka dostaví na kontrolu do naší COP ambulance. Je potřeba provést kontrolní cytologický stěr (u Vašeho obvodního gynekologa nebo u nás). Dřívější odběr stěru není doporučován, protože výsledek může být zkreslen probíhajícím procesem hojení. Po zákroku je nutné pacientku sledovat v pravidelných 6 měsíčních intervalech po dobu 2 - 3 let u nás v COP ambulanci či u Vašeho obvodního gynekologa.

Může se výjimečně stát, že se nepodaří odstranit celou postiženou tkáň. Neznamená to, že se jedná o špatně provedený zákrok. Přednádorové změny jsou někdy nezvykle rozsáhlé a běžný rozsah ošetření na ně nestačí. V takovém případě je pacientka pečlivě sledována na našem pracovišti, případně je zákrok po zhojení zopakován.

Výsledky histologie jsou nás vždy zkontrolovány a odeslány Vašemu gynekologovi. Pokud je potřeba provést nějaké další opatření, spojíme se s Vaším gynekologem.

Rizika a komplikace spojená s konizací

Dlouho se předpokládalo, že dobře zahojený čípek nepřináší pacientce žádná rizika. Některé studie však ukazují mírné zvýšení rizika samovolného potratu a předčasného porodu. Toto riziko může být spojeno s technickým provedením konizace. Komplikace během výkonu jsou vzácné, patří mezi ně poranění okolních struktur či reakce na směs znecitlivujících látek. Pro minimalizaci rizik je klíčový individuální přístup ke každé pacientce, volba šetrné techniky a výběr zkušeného lékaře. Zákrok má provádět expertní kolposkopista, který se specializuje na tuto problematiku a má dostatečnou zkušenost s prováděním konizací.

Prevence recidivy: Velmi doporučujeme očkování proti HPV infekci, zavádění vaginálních čípků s kyselinou hyaluronovou a po dobu 1 - 3 měsíců po konizaci pohlavní styk s prezervativem.

Kam dál?

ikona kolposkopie

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence je místo, kde jsou vyšetřovány pacientky s podezřením na přednádorové stavy. Pacientky vyšetřuje lékař specializující se na tuto problematiku (expertní kolposkopista).

Více o zákroku
ikona očkování

Očkování HPV

Očkování proti HPV je důležitým preventivním opatřením a poskytuje ochranu proti virům způsobujícím rakovinu děložního čípku. Vakcína se doporučuje aplikovat nejlépe před zahájením sexuálního života.

Více o zákroku